Spotřebitelský úvěr - jak funguje?

Spotřebitelský úvěr je půjčka, která má vyřešit potřeby člověka, na které nestačí jeho úspory. Jedná se o půjčku na nepodnikatelské účely. Nejčastěji se používá na financování nákupu věcí potřebných do domácnosti, případně pro financování mimořádných výdajů na opravy (např. automobilu). Spotřebitelský úvěr by neměl být čerpán na běžné životní výdaje. V takových případech totiž hrozí, že nebudou peníze na jeho splácení. A v takových případech následuje exekuce...

Kdo poskytuje spotřebitelský úvěr?

Nejběžnějším případem spotřebitelského úvěru je úvěr od banky. Poskytují ho také různé další finanční nebo obchodní společnosti. Vždy, než se rozhodnete pro spotřebitelský úvěr, měli byste se dobře seznámit s jeho podmínkami a seznámit se s nabídkami více společností, abyste si vybrali ten nejvýhednější pro Vás. Banky i úvěrové společnosti mají právo Vaši žádost posoudit a pokud nesplníte jejich interní podmínky, tak také odmítnout.

Jak se splácí spotřebitelský úvěr?

Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, splácí se měsíčně. Vždy je nutné uhradit celou částku úroků + stanovené procento splátky. Spotřebitelské úvěry je často možné opakovaně čerpat do výše smluvně stanovené částky. Stejně tak je možné je předčasně splácet, pozor však na případné poplatky z předčasně splaceného úvěru.

Co musí obsahovat smlouva?

  • smluvní strany
  • sjednaná výše půjčky
  • účel půjčky (nemusí být specifikován zcela přesně)
  • výše úroku + případné rozepsání splátek
  • podmínky předčasného splacení
  • způsob, jakým se postupuje v případě neplnění smlouvy
  • pokud je poskytnutí spotřebitelského úvěru zatíženo poplatkem za uzavření smlouvy, měla by smlouva výši tohoto poplatku obsahovat

Jaké jsou alternativy spotřebitelského úvěru?

Alternativou spotřebitelského úvěru je debetní platební karta k běžnému účtu. V případě krátkodobých finančních potřeb, které bude moci splatit do 30-50ti dní je nejvýhodnějším spotřebitelským úvěrem úvěr formou kreditní karty, který můžete splatit v bezúročném období.

 

Nejlepší úrok

spořicí účet / spotřebitelský úvěr

Nejlepší úrok